ŘEKA RYTMŮ je vlastně prožitková neverbální komunikace
s potenciálem lidi navzájem propojovat a harmonizovat…

ŘEKA RYTMŮ se může také přizpůsobit i vašim požadavkům:
Například bubnování na svatební afterpárty?
Tak trochu jiná rodinná oslava?
Nebo večírek s přáteli? s kolegy?

A co rytmický prožitkový brainstorming se členy tvůrčího týmů?
(ve společném uvolnění může nečekaně přeskočit jiskra inspirace 🙂

Partnerská či individuální seance také možná… 🙂