~

ŘEKA RYTMŮ je možností mít vlastní zkušenost vnitřního zklidnění, introspektivního spočinutí uprostřed pohybu,
uprostřed plynutí rytmů, uprostřed neklidu vlastní mysli…

~

ŘEKA RYTMŮ je možností zakusit, co se bude dít, když se uvolníš natolik, že na prožitkové úrovni se stáváš rytmem,
který bubnuješ, tancem, který tančíš…

~

ŘEKA RYTMŮ je možností objevovat  nezúčastněného pozorovatele ve svém nitru…

~

ŘEKA RYTMŮ je možností společně se propojit v JEDEN HARMONICKY PULZUJÍCÍ ORGANISMUS…

~

průvodce workshopem:
MICHAL HAMAN

zkušený transovní bubeník
člen hudební skupiny Létající Koberec