~

Transovní bubnování a tanec patří k technikám, které člověku pomáhají objevovat ve svém nitru bdělou pozornost a klid.
Klid uprostřěd pohybu… klid uprostřed plynutí rytmů… klid uprostřed neklidu vlastní mysli…

~

ŘEKA RYTMŮ je možností zažít hluboké uvolnění…Takové uvolnění, že na prožitkové úrovni se stáváš rytmem, který bubnuješ,
tancem, který tančíš…

~

První krok, jak vstoupit do uvolnění, spočívá v přijetí svého AKTUÁLNÍHO STAVU, ať už je jakýkoli.
ŘEKA RYTMŮ je možností energii toho, jak se právě cítíš, přijmout a roztočit na plné obrátky.

~

ŘEKA RYTMŮ nás dokáže propojovat v JEDEN HARMONICKY PULZUJÍCÍ ORGANISMUS…

~

Přijď si to užít

🙂

~

průvodce workshopem:
MICHAL HAMAN

zkušený transovní bubeník
člen hudební skupiny Létající Koberec

~

“Inspirací k projektu ŘEKA RYTMŮ byl pro mě před lety tento prožitek na LSD seanci:
…nejprve jsem vnitřním zrakem viděl různé ornamenty a schodovitou pyramidu z dávné mayské kultury.
Vedle pyramidy protékala řeka.Vnímal jsem, jak protéká i mým vědomím.
Byla to ŘEKA ČASU.
Hluboce vnitřně a slovy nevyjádřitelně jsem prožíval pomíjivost forem tohoto světa včetně mého života.
Vnitřní moudrost mi zároveň ukazovala, jak se vyrovnat s touto skutečností, jaký postoj k ní zaujmout.
V centru uprostřed hrudi jsem zažíval pevný bod, nezávislý na neustálém pohybu pomíjivých forem.
Během celé této seance jsem jemně hrál na indiánský bubínek jednoduchý tep.
Každý úder na bubínek mě propojoval s tímto centrem uprostřed hrudi…
ŘEKA RYTMŮ je možností praktikovat teď a tady tento princip SEBEODEVZDÁNÍ SE.”